Pierwsze Badanie produktów, kosztów i obsługi pożyczek internetowych.

Raport: Mikropożyczki w Polsce

Raport przedstawia wyniki Pierwszego Badania produktów, kosztów i obsługi pożyczek internetowych.

Przedmiotem analizy jest rynek krótkoterminowych mikropożyczek oferowanych osobom fizycznym, w literaturze i praktyce rynków finansowych definiowanych jako payday lending.

Na polskim rynku typowy okres kredytowania wynosi do 30 dni. Pożyczki tego typu są spłacane jednorazowo lub – na wniosek klienta – przedłużane na następny okres. Często mikropożyczki nie są oprocentowane, a ich całkowitym kosztem jest prowizja powiększająca kwotę spłacaną na koniec okresu kredytowania.

Precyzyjne zdefiniowanie produktu i rynku jest niezwykle ważne, gdyż – ze względu na mnogość oferowanych na rynku produktów pożyczkowych o różnym okresie kredytowania oraz sposobie spłaty, a także zbyt daleko idące uproszczenia – może dochodzić do uogólnień i wniosków nieuzasadnionych stanem faktycznym.

Badanie „Mikropożyczki w Polsce” przeprowadzono we wrześniu i październiku 2013 roku wśród internetowych firm pożyczkowych – członków i kandydatów na członków Związku Firm Pożyczkowych. Firmy zrzeszone w Związku Firm Pożyczkowych (ZPF) reprezentują ponad 2/3 rynku pożyczek pozabankowych w Polsce, udzielanych w całości przez kanały elektroniczne. Badanie i raport stworzył zespół analityków pod kierunkiem dr. Łukasza Gębskiego – wykładowcy i pracownika naukowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.