Opinia do projektu ustawy prawo restrukturyzacyjne w zakresie propozycji zmian w przepisach ustawy prawo upadłościowe i naprawcze dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej.

Pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach konsultacji społecznych.

W związku z pracami nad projektem ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Związek Firm Pożyczkowych przekazał do Ministerstwa Sprawiedliwości swoje uwagi.