Opinia w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Pismo do Ministerstwa Gospodarki w ramach konsultacji społecznych.

W związku z pracami nad projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Związek Firm Pożyczkowych przekazał do Ministerstwa Gospodarki swoje uwagi.