Wyniki sprzedaży w ZFP po I kw. 2014

Wyniki sprzedaży w ZFP po I kw. 2014

Rozwój rynku w I kw. 2014 r. jest bardzo dynamiczny i wskazuje na utrzymanie   trendu w nastpnym kwartale. Prognozowane tendencje produktowe w nastpnych okresach dotyczdalszego wzrostu redniej kwoty poyczki, który wynika z rozszerzania oferty liderów rynku, o poyczki na wysze kwoty i o dłuszych terminach spłaty. Niski poziom poyczek utraconych jest specyfiktego segmentu rynku, która wynika z przeciętnie  niskiej łącznej kwoty zobowizania, łatwego dostpu do moliwoci prolongaty lub restrukturyzacji zadłuenia i skutecznych procedur upominawczych. 

Pełny raport do pobrania tutaj