Opinia prawna do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Związek Firm Pożyczkowych z uwagą zapoznał się z treścią Projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej, który bywa również określany mianem „Konstytucji dla przedsiębiorców”. Zdaniem Związku podjęcie nad nią prac wskazane, a doregulowanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej – tak, aby to przedsiębiorca zajmował centralną pozycję w regulacji, która będzie miała charakter horyzontalny – zasługuje na pełne poparcie. Związek zwraca jednak uwagę na fakt, iż zmiana otoczenia prawnego to za mało, aby zrealizowana została misja Ministerstwa Gospodarki, tj. stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Uchwalenie „Konstytucji dla przedsiębiorców” może być pierwszym krokiem w kierunku stworzenia nie tyle najlepszych, co po prostu przyjaznych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Oprócz modyfikacji lub tworzenia nowych norm prawnych, konieczna jest jednak również modyfikacja zasad stosowania prawa przez organy administracji oraz zasad odpowiedzialności osób w nich zatrudnionych. W tym kontekście warto wspomnieć o preambule do Projektu, która ma szansę stać się kluczem do interpretacji przepisów prawa, tak aby odejść od formuły „co nie jest dozwolone, jest zakazane” na rzecz „co nie jest zakazane, jest dozwolone”. W naszej ocenie, podjęta przez Ministerstwo Gospodarki próba utworzenia kompleksowej regulacji, mającej za przedmiot prowadzenie działalności gospodarczej jest zasadna i zasługuje na kierunkowe poparcie.

Pełna treść opinii prawnej ZFP do pobrania tutaj.