Opinia prawna do Projektu założeń o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

W Projekcie proponuje ustalenie odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 6 punktów procentowych z dodatkową możliwością zastrzeżenia odsetek wyższych (jednak nie wyższych niż wartość dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie). W ocenie Związku propozycja Ministerstwa Gospodarki jest godna rozważenia i trafnie odpowiada na potrzeby wierzycieli jak i dłużników. Rozwiązanie to tworzy stabilne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ zabezpiecza zarówno wierzycieli – przed ustaleniem stóp procentowych NBP na zbyt niskim poziomie, natomiast konsumentów – przed ustaleniem stóp procentowych NBP na poziomie zbyt wysokim.

Pełna treść opinii prawnej ZFP do pobrania tutaj.