Badanie: Regulacyjna rola osobowości w kontekście problematycznych zachowań finansowych.

Wir zadłużeń polskich konsumentów jest od pewnego czasu tematem debat publicznych oraz biznesowych. Niezależnie od wdrażania procedur związanych z ryzykiem kredytowym, w formie różnorodnych systemów oceny ów ryzyka, debata nadal jest gorąca. Pomimo rozwoju technologii oceny ryzyka,  regulacji prawnych oraz siły windykacji należności,  ludzie nie radzą sobie z regulacją swoich finansów. Ze względu na potrzebę wyjaśnienia roli czynników psychologicznych odpowiedzialnych za brak spłat zobowiązań, dokonano przeglądu bieżących badań i dokonano ich replikacji w formie zestawienia wielu cech w jednym badaniu. W pracy przyjęto psychometryczne podejście pomiaru cech osobowości i problematycznych zachowań finansowych. Projekt pokazuje siłę wpływu psychotyzmu, odraczania gratyfikacji, umiejscowienia poczucia kontroli, poszukiwania doznań, poczucia skuteczności oraz potrzeby aprobaty społecznej na problematyczne zachowania finansowe. Praca jest inspiracją dla podmiotów biznesowych, których ocena ryzyka finansowego konsumenta jest podstawą utrzymania się na rynku i zysku. Podejście psychometryczne pomiaru cech osobowości włączone do systemu oceny ryzyka, może zwiększać zaufanie do klienta oraz spełniać etyczne standardy dotyczące tego, że ludzie nie mający potencjału osobowościowego mają mniejszą szansę na regulację swoich zobowiązań i finansów oraz, z większym prawdopodobieństwem, mogą popaść w wir zadłużeń.  

Autorem badania jest Konrad Hryniewicz, metodolog.pl

>>> pełna treść badania Regulacyjna rola osobowości w kontekście problematycznych zachowań finansowych.