Raport: Wpływ regulacji na bezpieczeństwo obligacji firm pożyczkowych

Ostateczny kształt regulacji dla rynku pożyczek pozabankowych wciąż nie jest znany, ale w perspektywie dwóch lat należy oczekiwać gruntownych zmian w sposobie działania firm z sektora, pisze Michał Sadrak, analityk serwisu Obligacje.pl w raporcie "Możliwy wpływ uregulowania rynku firm pożyczkowych na sytuację finansową emitentów obligacji".

- Jeśli nowe uregulowania weszłyby w niezmienionej formie, to firmy pożyczkowe stanęłyby przed wyzwaniem znalezienia sposobu na zachowanie dotychczasowej rentowności. Chodzi zarówno o dostosowanie oferty produktowej, jak i uzyskanie korzystnych interpretacji prawnych. Jedno i drugie, na co wskazują pierwsze działania podmiotów z branży, jest możliwe do osiągnięcia - czytamy w raporcie.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że nowe przepisy mogłyby wejść w życie dopiero za kilkanaście miesięcy, być może dopiero za dwa lata. Dla posiadaczy większości już wyemitowanych przez firmy pożyczkowe obligacji ryzyko po stronie nowych regulacji jest więc niewielkie lub żadne. O pewnym ryzyku można mówić dopiero w przypadku nowych emisji na okres dwóch lat lub dłużej.

Raport do pobrania z serwisu Obligacje.pl po kliknięciu tutaj

Autor raportu: Michał Sadrak, źródło: Obligacje.pl