Rynek pożyczkowy trzy miesiące po regulacji - raport

Celem badania było sprawdzenie wpływu nowych regulacji prawnych i instytucjonalnych na działalność firm pożyczkowych w Polsce w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku. Celowo pytania dotyczą również okresu sprzed wejścia regulacji w życie, ponieważ chcieliśmy zweryfikować działania dostosowawcze firm pożyczkowych podjęte w trakcie trwania vacatio legis Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015. o zmianie ustawy o nadzorze finansowym oraz niektórych innych ustaw. Badanie przeprowadzono w dniach 3-6 czerwca za pośrednictwem ankiety internetowej, którą wypełniło 40 podmiotów działających na rynku pożyczkowym. Do udziału w badaniu zaproszono firmy zapisane do Rejestru Firm Pożyczkowych. Organizatorem badania jest Związek Firm Pożyczkowych przy współpracy z Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego. Wstępne wyniki badania zostały opublikowane w dzienniku Rzeczpospolita 15 czerwca 2016 roku.

Raport do pobrania tutaj.