Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego

Uwagi dotyczą rozporządzenia projektowanego przez Ministra Finansów do ustawy o Rzeczniku Finansowym, które dotyczy zasad ustalania i dokonywania wpłat składek od instytucji nadzorowanych na rzecz Biura Rzecznika. Związek zwraca uwagę na konieczność doprecyzowania zasad ustalania sumy aktywów firm pożyczkowych, identyczną metodą rachunkową dla wszystkich instytucji pożyczkowych, aby uniknąć rozbieżności w sposobie ustalania wysokości składki.

Pełna treść dokumenty do pobrania tutaj.