» Nie bierz pożyczki na spłatę pożyczki

Zaciąganie pożyczek na spłatę innych pożyczek, czyli tak zwane rolowanie, nie jest sposobem na rozwiązanie problemów finansowych – przypomina Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Osoby, które zaciągają zbyt wiele pożyczek na raz, już teraz mogą spotkać się z odmową udzielenia kolejnych.

Foto: Pixabay

Kilka tygodni przed Świętami tradycyjnie zaczyna się okres zwiększonych wydatków, częściowo finansowanych z kredytów i pożyczek. Przy tej okazji PZIP przypomina, że zaciąganie pożyczek z założeniem ich spłaty z kolejnych pożyczek (rolowanie), może być przyczyną problemów finansowych i apeluje o podejmowanie rozsądnych decyzji finansowych. W przypadku problemów ze spłatą, lepiej powiadomić o tym pożyczkodawcę niż starać się zrolować zadłużenie, co tylko odroczy problem w czasie. Dlatego Związek przed Świętami podsumowuje proste zasady bezpiecznego pożyczania. 

5 zasad bezpiecznego pożyczania

  1. Tylko na własny rachunek.

  2. Znasz warunki i akceptujesz koszty.

  3. Masz pewność spłaty.

  4. Pożyczka na spłatę pożyczki to nie wyjście z długów.

  5. Krótkoterminowa pożyczka to nie rozwiązanie długoterminowych problemów.

Firmy zrzeszone w Związku oferują niewielkie, bezpieczne pożyczki internetowe, dopasowane do potrzeb klientów i stosują się do zasad odpowiedzialnego pożyczania. W praktyce: firma nie udzieli kolejnej pożyczki, przed pełną spłatą poprzedniej. Mogą odmówić również, jeżeli uznają, że klient pożycza zbyt aktywnie.

Dobry scoring i odmowa

Coraz częściej osoby, które nie mają zaległości w spłacie, ale posiadają zbyt wiele otwartych pożyczek mogą spotkać się z odmową udzielenia dalszego finansowania. Ma to zabezpieczać przed wpadnięciem w spiralę długów. Informacja o odmowie powinna być sygnałem, że pożyczkodawca uznał, że kolejna pożyczka może być przyczyną poważnych problemów finansowych. Jest to efekt dopasowania polityki kredytowej do zmieniającego się rynku, na którym pojawiły się osoby, które zadłużają się nadmiernie u wielu pożyczkodawców, stale rolując swoje zadłużenie.

Grupa przekredytowanych, według niezależnych szacunków, to ok. 40 tys. osób spośród 3 mln klientów sektora pozabankowego. Niemniej, mimo że stanowią oni tylko 1,3% wszystkich klientów, instytucje pożyczkowe już teraz podjęły decyzję o działaniach samoregulacyjnych, polegających na konieczności ukształtowania zasad branżowej polityki kredytowej.

Stop nieodpowiedzialnym reklamom

Kolejną kwestią ważną z punktu widzenia klienta są rzetelne i uczciwe reklamy kredytów i pożyczek. Związek apeluje tutaj do reklamodawców, pośredników finansowych i mediów, aby nie emitować reklam pożyczek na spłatę innych pożyczek, ani reklam kredytów „bez BIK”. Taki przekaz jest nieodpowiedzialny oraz szkodliwy społecznie. Zarząd Związku rekomenduje przy tym stosowanie się do Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Kredytu Konsumenckiego, który reguluje te kwestie. 

PZIP - Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zrzesza instytucje pożyczkowe, które uzyskały wpis do Rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz zobowiązały się stosować do wysokich standardów etycznych i samoregulacyjnych Związku. Misją organizacji jest wyznaczanie i egzekwowanie wysokich standardów biznesowych i etycznych w sektorze finansowym. Członkowie PZIP w 2017 r. pożyczyli przez internet 2,650 mld zł. Związek nie zrzesza i nie reguluje działalności firm oferujących pożyczki w domach klientów lub we własnych oddziałach. 


»  Pełna treść informacji prasowej do pobrania