Europejski Kongres Finansowy, 18-20 czerwca br., Sopot

700x400.png

VIII Europejski Kongres Finansowy odbywa się w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i stulecie wielkich zmian na mapie politycznej Europy. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie w programie Kongresu, podczas którego zamierzamy wejrzeć w przeszłość gospodarczą Polski. Uczynimy to jednak po to, by spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, jak wnioski z doświadczeń ostatniego stulecia można wykorzystać do budowania gospodarki Polski i Europy.

Organizatorem Kongresu jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańskiej Akademii Bankowej. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Narodowy Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju. 

Zapraszamy do udziału w debatach i dyskusjach podczas VIII Europejskiego Kongresu Finansowego, które toczyć się będą głównie wokół następujących obszarów tematycznych:

  • Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe i operacyjne oraz ryzyko systemowe
  • Finansowe uwarunkowania zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego
  • Biznes i ryzyko na rynku bankowym
  • Rozwój rynku kapitałowego.

Debaty związane z wpływem cyfryzacji i innowacji technologicznych zarówno na modele biznesowe jak i operacyjne stanowią, w tym roku, dominujący obszar tematyczny Kongresu. Podczas Kongresu podejmiemy również temat źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw – banki vs. rynek kapitałowy. Polecamy także szczególnej uwadze debaty dotyczące ekspansji startupów, atrakcyjności i ryzyka inwestycyjnego Polski oraz e-mobilności, a także prezentacje projektów realizowanych przez polskie i zagraniczne startupy z obszaru nowych technologii.

W otwartych i niezależnych debatach Europejskiego Kongresu Finansowego uczestniczy co roku ponad 1000 przedstawicieli krajowej i europejskiej administracji, biznesu, świata akademickiego, mediów oraz polityków.

Zapraszam na stronę www.efcongress.com, na której znajduje się uaktualniany na bieżąco program Kongresu i wydarzeń towarzyszących.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do dyskusji o innowacyjnej i bezpiecznej przyszłości gospodarki.

Magazyn Promeritum jest partnerem medialnym wydarzenia. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!