» Związek branży pożyczkowej wzywa do samoregulacji. Publikuje projekt Kodeksu Odpowiedzialnego Pożyczania

  • Zaawansowany etap prac nad samoregulacją sektora pożyczkowego

  • Polski Związek Instytucji Pożyczkowych opracował projekt Kodeksu Odpowiedzialnego Pożyczania i zaprasza do konsultacji

  • Projekt kompleksowo reguluje najważniejsze wyzwania stojące przed branżą

  • Jutro (17.01.2019 r.) odbędzie się walne spotkanie Związku w celu przyjęcia zmian do Kodeksu

W ciągu ostatniego roku w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych toczyły się prace nad samoregulacją sektora pożyczkowego. Eksperci instytucji przeanalizowali kodeksy dobrych praktyk z rynków zagranicznych, przeprowadzili badania praktyk polskiego rynku pożyczkowego, zidentyfikowali punkty zapalne wymagające gruntownej samoregulacji oraz przygotowali projekt Kodeksu Odpowiedzialnego Pożyczania. Dokument wchodzi właśnie w ostatnią fazę uzgodnień. 

hands-1063442_1920.jpg

Związek opublikował projekt Kodeksu na swojej stronie i zaprasza instytucje pożyczkowe, organizacje konsumenckie, przedstawicieli świata nauki i inne ośrodki monitorujące rynek do zgłaszania uwag i propozycji uzupełnienia treści. Ponadto w celu uzgodnienia wspólnych standardów i przyjęcia zmian do Kodeksu Związek na jutro (17.01.2019 r.) zwołał walne spotkanie Członków.

Projekt Kodeksu odpowiedzialnego pożyczania PZIP

Projekt Kodeksu odpowiedzialnego pożyczania PZIP

Branża pożyczkowa w ostatnich latach należała do najsilniej regulowanych. Łącznie w ostatnich trzech latach pośrednio lub bezpośrednio instytucje pożyczkowe regulowało co najmniej dwanaście nowych ustaw. Mimo to instytucje takie jak Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Finansowy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazywały kolejne obszary możliwych nieprawidłowości. Tworzony Kodeks Odpowiedzialnego Pożyczania stara się odpowiadać na te wyzwania, a także uzupełnia je o inne kwestie społeczne.

- Uzupełnieniem działań ustawodawcy powinna być mądra i przemyślana samoregulacja branży. Instytucje nadzorujące rynek pożyczkowy m.in. Rzecznik Finansowy i Ministerstwo Sprawiedliwości wielokrotnie zwracały uwagę, że chociaż branża uległa znacznej profesjonalizacji, a pozycja konsumentów wyraźnie się poprawiła, to jednak na rynku wciąż obecne są praktyki niepożądane. PZIP podziela to zdanie i dlatego podjął próbę samoregulacji newralgicznych obszarów – mówi Jarosław Ryba, prezes Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. 

PZIP od lat aktywnie działa na rzecz samoregulacji sektora pożyczkowego. Prowadzi bezpłatną infolinię konsumencką, zainicjował stworzenie bezpłatnego systemu ochrony przed negatywnymi skutkami kradzieży tożsamości „Bezpieczny PESEL” praz pierwszy branżowy Rejestr Firm Pożyczkowych. Ponadto Związek na bieżąco monitoruje rynek i zgłasza nieprawidłowości do publicznych organów nadzoru. Teraz, w ramach prowadzonych prac samoregulacyjnych, stworzono pierwszy projekt Kodeksu Odpowiedzialnego Pożyczania, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów, eliminacja niepożądanych praktyk rynkowych, a także poprawa reputacji legalnie działających podmiotów. 

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych to organizacja pracodawców zrzeszająca ponad 60 wiodących marek internetowego rynku pożyczkowego w Polsce reprezentujących ponad 90% sprzedaży przez internet. Związek zrzesza internetowe instytucje pożyczkowe, które uzyskały wpis do Rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz zobowiązały się stosować do wysokich standardów etycznych i samoregulacyjnych Związku.

/ informacja prasowa PZIP