» PZIP przekazał do Komisji Europejskiej opinię na temat zmian w dyrektywie o kredycie konsumenckim

11 czerwca 2008 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki. Od tego czasu minęła ponad dekada, w związku z tym została podjęta decyzja o konieczności rewizji jej zapisów.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych przekazał Komisji Europejskiej w drodze konsultacji opinię dotyczącą dyrektywy. W naszym stanowisku zwracamy przede wszystkim uwagę na dynamiczny rozwój sektora LendTech. PZIP będzie dążył do jego regulacji na poziomie unijnym, zwłaszcza w zakresie wprowadzenia do porządku prawnego rozwiązań odpowiadających zapotrzebowaniu instytucji pożyczkowych i konsumentów.

W naszej opinii w dobie cyfryzacji należy rozważyć umożliwienie zawierania umowy za pomocą nośnika cyfrowego (a nie, jak dotychczas, papierowego). Zwracamy również uwagę na kwestie regulacji obowiązków informacyjnych. Zdaniem PZIP obecne wymogi dotyczące reklam kredytu konsumenckiego nie wpływają na zwiększenie wiedzy klienta o produkcie, a mogą wręcz wprowadzać go w błąd. Dlatego apelujemy o taką zmianę przepisów, która pozwoli instytucjom pożyczkowym przekazać wszelkie niezbędne informacje w sposób, który będzie całkowicie jasny dla konsumentów.

O dalszych losach procesu konsultacyjnego oraz nowych rozstrzygnięciach w nowelizacji Dyrektywy CCD, Związek będzie informował w kolejnych komunikatach.