Wystartował Rejestr Firm Pożyczkowych ZFP

Od dziś konsumenci na rynku finansowym mogą bezpłatnie sprawdzić firmy pożyczkowe. Wpis przedsiębiorcy na stronie www.rfp.org.pl informuje o tym, że zgodnie z informacjami Związku Firm Pożyczkowych, mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który prowadzi działalność pożyczkową ze środków własnych. Brak wpisu firmy w Rejestrze, powinien u konsumenta wzbudzić szczególną czujność.

Bazę prowadzi i administruje stowarzyszenie Związek Firm Pożyczkowych przez spółkę zależną. Nie jest to niestety Rejestr obowiązkowy dla wszystkich firm pożyczkowych, który mógłby być prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki, o co ZFP i firmy członkowskie apelują od prawie 2 lat. Taki publiczny Rejestr mógłby spełniać funkcję licencyjną. Obecnie rynek musi zadowolić się tylko funkcją informacyjną.

Baza umożliwia wyszukanie i sprawdzenie danych rejestrowych największych firm pożyczkowych, których pokrycie rynku wynosi ponad 95 proc. W momencie startu Rejestr zawiera blisko 100 ogólnopolskich instytucji pożyczkowych. Firmy działające lokalnie są wpisywane po weryfikacji na podstawie zgłoszeń zawierających: projekt umowy, tabele opłat i prowizji, regulamin stron internetowych, formularz informacyjny dla przykładu reprezentatywnego, ankietę oraz wypis z KRS. Wpis do Rejestru jest bezpłatny. Właścicielem danych i domeny www.rfp.org.pl jest Rejestr Firm Pożyczkowych sp. z .o.o.

W Rejestrze nie zostały ujęte firmy, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, pseudopożyczkowego charakteru działalności, a więc działalności ukierunkowanej w szczególności na: wyzyskanie bezzwrotnych opłat wstępnych; doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem przez stworzenie wrażenia możliwości uzyskania finansowania przez osoby bez zdolności kredytowej; oferowanie pożyczki lub kredytu bez faktycznej możliwości ich uzyskania; wyłudzenie danych osobowych, bez możliwości usunięcia ich z bazy oraz podmioty podejrzewane o prowadzenie działalności bankowej bez licencji.

Upublicznienie bazy to jedynie początek. Operator projektu zamierza poszerzyć go o dodatkowe informacje. Dlatego do współpracy przy rozwijaniu działalności Rejestru, którego celem jest przedstawienie pełnego i prawdziwego obrazu branży pożyczek pozabankowych zaproszeni są wszyscy jej przedstawiciele.

Twórcy podkreślają, że powołanie rejestru branżowego przez ZFP jest przede wszystkim wyrazem protestu przeciwko wykreśleniu z projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym przepisów tworzących publiczny rejestr działalności pożyczkowej.

Związek Firm Pożyczkowych niezmiennie popiera stworzenie takiego państwowego Rejestru w Ministerstwie Gospodarki, obowiązek raportowania danych finansowych do KNF i na tej podstawie możliwość wprowadzenia państwowych licencji dla firm pożyczkowych.