Powstanie Rejestr Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego

Rząd zakończył pracę nad Ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Projekt, który niebawem trafi do Sejmu, wprowadza również istotne zmiany dla instytucji pożyczkowych m.in. ogranicza możliwość udzielania kredytów hipotecznych tylko do banków i SKOK-ów oraz tworzy Rejestr Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Związek Firm Pożyczkowych od dawna zabiegał o powstanie publicznego rejestru instytucji pożyczkowych w celu zwiększenia nadzoru nad rynkiem i wykluczenia z niego przedsiębiorstw parafinansowych, które nie spełniają kryteriów ustawowych do prowadzenia działalności pożyczkowej w oparciu o ustawę o kredycie konsumenckim.

Powstanie rejestru instytucji pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego wzmocni ochronę klientów korzystających z oferty legalnie funkcjonujących przedsiębiorstw. Klient w każdej chwili będzie mógł w prosty sposób zweryfikować, czy instytucja pożyczkowa, z której usług korzysta, znajduje się w się publicznym rejestrze a co za tym idzie – spełnia wymogi ustawowe, czyli działa w sposób legalny.

Związek Firm Pożyczkowych również w pełni popierał ograniczenie możliwości udzielania kredytów hipotecznych tylko do banków i SKOK-ów. Instytucje pożyczkowe są ważnym i potrzebnym elementem rynku kredytu konsumenckiego, ale w żadnej mierze, z racji braku dostępu do taniego kapitału na równi z podmiotami nadzorowanymi, nie mogą prowadzić równorzędnej konkurencji w obrębie kredytów hipotecznych.

- W związku z tym wyłączenie instytucji pożyczkowych z możliwości udzielania kredytów hipotecznych oraz wprowadzenie publicznego rejestru instytucji pożyczkowych przy KNF, w ocenie Związku Firm Pożyczkowych, jest działaniem racjonalnym, potrzebnym i porządkującym rynek – stwierdza Jarosław Ryba, prezes ZFP.