Pytania i odpowiedzi na temat Rejestru Firm Pożyczkowych

Pytania i odpowiedzi na temat Rejestru.

Czy w Rejestrze są tylko firmy związkowe? 

Nie. W rejestrze są wszystkie ogólnopolskie firmy pożyczkowe, co do których nie ma wątpliwości, że udzielanie pożyczek dla konsumentów jest ich podstawową działalnością gospodarczą.

Ile firm znajduje się w Rejestrze?

W dniu uruchomienia w bazie jest blisko 100 ogólnopolskich podmiotów, co do których nie ma wątpliwości, że prowadzą działalność pożyczkową dla konsumentów. Zgłoszenia od firm działających lokalnie będą weryfikowane, a baza będzie uzupełniana.

Dla kogo przeznaczony jest Rejestr?

Rejestr jest przeznaczony dla konsumentów. Umożliwi wyszukanie i sprawdzenie danych rejestrowych największych firm pożyczkowych, których sprzedaż odpowiada za ponad 95% pokrycia rynku.

Jakie informacje znajdują się w Rejestrze?

Wpisy zawierają dane rejestrowe firm, które wykonują czynności pożyczkowe oraz dodatkowe informacje z zakresu bezpieczeństwa transakcji, istotne dla konsumenta.

Jakie firmy nie będą wpisywane do bazy?

W Rejestrze nie są ujęte firmy, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, pseudopożyczkowego charakteru działalności, a więc działalności ukierunkowanej w szczególności na: - wyzyskanie bezzwrotnych opłat wstępnych; - doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem przez stworzenie wrażenia możliwości uzyskania finansowania przez osoby bez zdolności kredytowej; - oferowanie pożyczki lub kredytu bez faktycznej możliwości ich udzielenia; - wyzyskanie danych osobowych, bez możliwości usunięcia ich z bazy oraz - podejrzewane o prowadzenie działalności bankowej bez licencji. Ze względu na kierunek regulacji sektora, do Rejestru nie będą wpisywane również inne formy prawne niż spółki kapitałowe.

Ile kosztuje wpis do Rejestru i korzystanie z niego?

Wpis do Rejestru i korzystanie z niego są bezpłatne. Właściciel bazy danych i strony na której publikowane są informacje, nie planuje zmieniać tego w przyszłości.

Co powinno zawierać zgłoszenie o wpis do Rejestru?

Firmy pożyczkowe, które do tej pory nie znalazły się w rejestrze będą dopisywane po weryfikacji na podstawie zgłoszeń zawierających: projekt umowy, tabele opłat i prowizji, regulamin stron internetowych, formularz informacyjny dla przykładu reprezentatywnego, ankietę oraz wypis z KRS.

Czy wpisana firma może zażądać wykreślenia?

Wykreślenie z bazy na wniosek wpisanej firmy jest możliwe, ale w miejscu wpisu pojawi się na ten temat stosowna adnotacja, o tym że firma pożyczkowa zażądała usunięcia informacji na swój temat.

Dlaczego Związek Firm Pożyczkowych powołał własny Rejestr Firm Pożyczkowych?

Powołanie rejestru branżowego przez ZFP jest wyrazem protestu przeciwko wykreśleniu z projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym przepisów tworzących publiczny rejestr działalności pożyczkowej. Związek nadal popiera stworzenie państwowego Rejestru w Ministerstwie Gospodarki.

W jakiej formie prawnej działa baza?

Właścicielem bazy jest Rejestr Firm Pożyczkowych sp. z o.o. należąca w całości do ZFP.

W ramach Rejestru zapowiedziano działanie Programu Ochrony Konsumenta i systemu Bezpieczny Dowód, kiedy te projekty wystartują?

System Bezpieczny Dowód (SBD) jest jednym z elementów Programu Ochrony Konsumenta (POK). Celem POK jest podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa klientów firm biorących udział w Programie. Prace zarówno nad SBD jak i całym Programem będą prowadzone w 2015 r., a do udziału zostaną zaproszone wszystkie chętne firmy pożyczkowe.

Czy Rejestr pod patronatem Związku Firm Pożyczkowych może być prowadzony w sposób bezstronny? 

Tak, wszystkie firmy są wpisane w sposób jednakowy. Rejestr nie podejmuje się oceny jakości poszczególnych wpisów lub ofert. Wpis do Rejestru świadczy jedynie o tym, że zgodnie z wiedzą jego operatora, wpisane przedsiębiorstwa świadczą usługi pożyczkowe.

Czy Rejestr jest projektem zamkniętym?

Nie, po pierwszej fazie zakładającej uruchomienie bazy, planowany jest dalszy jej rozwój i poszerzenie o dalsze informacje. Współpraca przy projekcie otwarta jest dla wszystkich reprezentantów branży i przedstawicieli organizacji konsumenckich.

Czy w ramach Rejestru będą prowadzone dodatkowe działania dla branży?

Wszystkie firmy umieszczone w Rejestrze zostaną zaproszone do udziału w cyklicznych badaniach na temat rynku. Ich celem jest przedstawienie pełnego i prawdziwego obrazu branży, którego do tej pory brakowało.